Posten og Bring

TRYGGHET

i jobben og fritida

INNFLYTELSE

på din egen hverdag

FELLESSKAP

gir deg fordeler

Bring Frigo inn i Posten

Posten og Postkom er enige om at virksomheten til Bring Frigo AS skal overføres til Posten Norge AS. Overføringen er planlagt gjennomført 1.4.2017.

Mange fordeler ved å være mange

Visste du at som Postkom-medlem oppnår mange fordeler gjennom fordelsprogrammet LOfavør? På vegne av mer enn 900 000 LO medlemmer har LOfavør forhandlet frem mange gode og trygge avtaler.

10. februar er siste frist i LOs medlemsdebatt

Mer enn 80.000 medlemmer har hittil engasjert seg i LOs medlemsdebatt. For å få med enda flere utsettes svarfristen til 10. februar 2017. Benytt muligheten til å delta du også!

Posten Norge endrer lønnssystem fra lønnstrinn til kronebeløp

Foto: Morten Hansen

Fra og med lønnsutbetalingen pr 12. februar 2017 avvikles ordningen med lønnssystem basert på lønnstrinn. Endringen er et resultat av overenskomstforhandlingene i april i fjor, hvor partene var enige om å videreføre tidligere avtalt arbeid med lønnspolitiske tilpasninger. Lønn og lønnsutbetaling til den enkelte ansatte endres ikke.

Les flere saker