TRYGGHET

i jobben og fritida

INNFLYTELSE

på din egen hverdag

FELLESSKAP

gir deg fordeler

Hva mener du om Postkoms framtid?

Foto: Pål Andreassen Foto: Pål Andreassen

Nå starter den viktige debatten om Postkoms veivalg etter 2016. Bli medlem av den lukkede facebookgruppen «Veivalg – Postkom etter 2016», og delta i medlemsdebatten. Si din mening – vi lytter. 

Medlemmene har talt

Gerd Øiahals Foto: Morten Hansen

Tariffoppgjørene i Posten Norge AS, Bring Express AS, Bring Warehousing AS og Bring Cargo Østfold AS har vært ute til uravstemning blant medlemmene. Resultatet foreligger nå.

Sektormelding om Posten behandles i Stortinget til høsten

Odd Christian Øverland (Foto: Pål Andreassen) Foto: Pål Andreassen

11. mai la regjeringen Solberg fram sin sektormelding om Posten. Meldingen går inn for å fjerne skillet mellom A- og B-post, slik at framsendingstiden for vanlige brev øker fra en til to dager. I tillegg foreslår regjeringen at Posten kan redusere antall omdelingsdager for inntil ti prosent av husholdningene. Fra før av har regjeringen fjernet lørdagsomdeling av post.

Siste frist for uravstemning er tirsdag 31. mai

Gerd Øiahals - kontormiljø Foto: Morten Hansen

Tariffoppgjørene i Posten Norge AS, Bring Express AS, Bring Warehousing AS og Bring Cargo Østfold AS er ute til uravstemning blant medlemmene. Du må sende stemmeseddelen innen tirsdag 31. mai.

Les flere saker
LOfavør 2016-06 – bilforsikring