Mer enn 80.000 medlemmer har hittil engasjert seg i LOs medlemsdebatt. For å få med enda flere utsettes svarfristen til 10. februar 2017. Benytt muligheten til å delta du også!

Bruk muligheten du har fått til å delta i det største demokratiske verkstedet i Norge: LOs medlemsdebatt.
 
Fortell LO hva som er viktigst for deg.
 
Hva er viktig på jobben din? Hva vil du LO skal jobbe for?
Hvilke fem krav mener du er de viktigste LO skal stille til politikerne foran stortingsvalget 2017?
 
Vi ønsker at Postkoms medlemmer skal bli hørt.
 
Bruk muligheten til å si din mening!
 
Du går rett inn på www.lo.no/Medlemsdebatten og fyller ut og sender inn skjemaet der.