Avvikling av brevdistribusjon på lørdag

Posten og Bring (Foto: Pål Andreassen)Det er nå vedtatt at den nye postloven trer i kraft 1. januar 2016. Konsekvensene er at postmarkedet i Norge liberaliseres fullt ut og at lørdagsdistribusjon av brevpost skal opphøre.

 Posten har startet forberedelsene, og endringene antas å bli gjennomført i løpet av første halvår neste år. Avvikling av lørdagsomdelingen skjer på samme dato for hele landet.

Når samtlige 3.700 ruter skal legges om samtidig, er det utfordrende. Avviklingen vil påvirke arbeidstidsordningene for alle ansatte med lørdagsarbeid.

Postkom forutsetter at planlegging og gjennomføring skjer i samarbeid med tillitsvalgte lokalt og at det, av hensyn til både arbeidsmiljø og kvalitet, blir høy grad av involvering på tvers av divisjonene. I den forbindelse er det viktig med god og løpende informasjon både til ansatte og kunder. Postkom har anbefalt at det etableres regionale arbeidsgrupper på tvers av divisjonene.

Postkom har lagt fram følgende prioriteringer:
• Drøftinger etter behov på alle nivåer
• Risikovurderinger
• Regionale arbeidsgrupper
• Regelmessig informasjon om framdriften til de ansatte
• Opplæring i god tid før gjennomføring
• Personalmessige konsekvenser håndteres av partene på regionsnivå

De personalmessige konsekvensene skal håndteres i henhold til avtaleverket. Utrullingsplanen og involvering drøftes regionalt.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.

2017-04-18T15:44:59+00:00