Bring Frigo inn i Posten

Posten og Postkom er enige om at virksomheten til Bring Frigo AS skal overføres til Posten Norge AS. Overføringen er planlagt gjennomført 1.4.2017.

Alle ansatte i Bring Frigo AS, med unntak av befraktere som jobber med internasjonale trafikker, overføres til Posten. Overføringen skjer som virksomhetsoverdragelse etter reglene i arbeidsmiljøloven.
 
– Postkom er enig i de vilkår som er avtalt og forutsetter at ingen av de berørte ansatte går ned i lønn, og at den enkeltes ansiennitet videreføres i Posten Norge AS, sier forbundssekretær Håvard Sivertsen.
2017-04-18T15:44:54+00:00