Informasjonsside

Informasjonsside 2017-04-18T15:44:54+00:00

Agder og Rogaland krets organiserer vel 80 prosent av samtlige posttilsatte i de nevnte fylker, og har totalt til sammen ca 1387 aktive medlemmer (og ca. 550 pensjonister/uføre).

Det er til sammen 37 enheter,  12 satellitter  i distribusjon, 7 enheter i produksjon, 20 postkontor og 2 kundesenter i divisjon Post. I divisjon Logistikk er det 6 transportavdelinger, 4 pakke og 1 teknisk enhet. 

Kretsen er organisert i tre nivåer og disse er: Årsmøte som avholdes hvert år innen utgangen av mars, representantskap som samles minimum to ganger i året og som består av til sammen 31 representanter inkl. 1 pensjonistrepresentant, og et kretsstyret som består av 9 personer.

Kretskontoret ligger i 1. etasje på Stavanger Postterminal.

Dokumenter