Informasjonsside

Informasjonsside 2016-06-13T14:06:21+00:00

Midt-Norge Krets organiserer vel 80 prosent av samtlige posttilsatte i Trøndelag, Møre og Romsdal inkl. Nordfjord, og har til sammen omlag 1400 aktive medlemmer.

Det er 30 distribusjonsenheter, 3 postkontor og 3 bedriftssenter i kretsen. Det er også 2 brevterminaler (Molde og Trondheim) og 6 pakke/godsterminaler (Måløy, Molde, 2 i Ålesund og 2 i Trondheim).

Kretsens er organisert i 2 nivåer:

1. Representativt årsmøte som avholdes hvert år, der alle plasstillitsvalgte har tale-, stemme- og forslagsrett, og medlemmer har forslags- og talerett.
2. Kretsstyret som består av 9 medlemmer og 5 vara.

Kretskontoret ligger i 3. etasje i postterminalen på Sluppen i Trondheim.

 

 

Dokumenter