Adresse

Postkom Hedmark og Oppland krets
Boks 2000
2309 Hamar

Epost

postkom.hedmarkogoppland@posten.no

Kretsstyret

Olav Otnes, PostkomKretsleder:
Nils Brodal
Mobil: 915 95 172
Epost: nils.brodal@posten.no


Nestleder:

Olav Otnæs
Mobil: 950 83 166
Epost: olav.otnes@posten.no

Studieleder:
Mali Solvang
Mobil: 918 15 026
Epost: mali.solvang@posten.no

Signe Ree-Lindstad
Mobil: 924 54 597
Epost: signe.ree-lindstad@posten.no

Mari Haugstad
Mobil: 943 49 109
Epost: mari.haugstad@posten.no

Egil Olav Hansen
Mobil: 993 73 136
Epost: egil.hansen@posten.no

Rita Stårvik
Mobil: 986 31 630
Epost: rita.starvik@posten.no

1. vara:
Tone Bakke

2. vara:
Jon Ivar Brekken

3. vara:
Åse Marit  Sogn

Annen informasjon

Hedmark og Oppland krets organiserer vel 85 prosent av samtlige posttilsatte i de nevnte fylker, og har totalt til sammen ca 1.310 medlemmer. Det er til sammen 22 enheter inklusive 7 satellitter i distribusjon, 3 postkontor, en EA-avdeling og en Logistikkavdeling.

Kretsen er organisert i to nivåer og disse er: Årsmøte som avholdes hvert år innen utgangen av mars, og kretsstyret som består av 7 personer med tre vararepresentanter.

Kretsen har også et eget ungdomsutvalg på fem personer som ledes av en kretsstyrerepresentant. I tillegg er det oppnevnt eget studieutvalg på tre personer som også ledes av en i kretsstyret.

Kretskontoret ligger i 2. etasje på Trehørningen Postterminal.