Informasjonsside

Informasjonsside 2017-04-18T15:44:54+00:00

Vestlandets krets organiserer vel  80 prosent av samtlige posttilsatte i Hordaland,  Sogn og Sunnfjord, og har til sammen ca 1167 aktive medlemmer og ca 773 pensjonister/uføre.

I divisjon Post er det 33 distribusjonsenheter, 5 enheter i produksjon, 14 postkontor, 1 bedriftssenter, 1 teknisk enhet, samt distriktssjefer i Post i Butikk og rådgivere i regionsstab.

I Logistikk Operations er det 4 enheter i transport og 2 enheter i pakke, samt Bring Warehousing, Bring Express og Bring Logistics.

Kretsen er organisert i tre nivåer:

Representativt Årsmøte som avholdes hvert år innen utgangen av mars mnd.

Kretsstyre med 9 representanter + 2 fast møtende vararepresentanter.

Kretskontoret ligger i 1.mesaninetasje på Bergen Postterminal, Kanalveien 52B.

 

Dokumenter

Øvrig info