Medlemskap

Medlemskap 2018-02-09T15:19:19+00:00

Medlemskap i Postkom

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund skal organisere arbeidstakere i Posten og i virksomheter der Posten har eierinteresser, samt i andre virksomheter innen kommunikasjon og finans.
Alle medlemmer er tilsluttet forbundet gjennom den kretsen medlemmet tilhører i henhold til forbundets organisasjon.

  • Medlemskap kan opprettholdes under permisjon
  • Pensjonister beholder sitt medlemskap, jf fotnote 1) nedenfor
  • Medlemmer i organisasjoner med rasistisk og/eller nazistiske formål og personer som utøver rasisme, og/eller sprer nazistisk propaganda, eller er medlem i grupper som oppfordrer til vold eller terror, kan ikke være medlem av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund
  • Medlemskap kan nektes etter de samme reglene som gjelder for eksklusjon av medlemmer, jfr. vedtektenes § 14                 

Medlemskontingenten er 1,2 % av beregningsgrunnlaget (jfr del A, pkt 4), begrenset oppad til kr. 495 500 (pr. 01.04.2017). Beløpet justeres med generelle tillegg gitt i tariffoppgjørene. 

Pensjonist-/uførekontingenten er for tiden kr 138,- pr mnd. Den dekker forsikringspakke 1, Posthornet, medlemsservice, tilgang til å leie rimelige feriehjem etc.
Fra fylte 75 år er medlemskapet gratis.

For unge arbeidstakere under 20 år, lærlinger og studenter er det spesielle vilkår, les mer her.

1) Du kan fortsette ditt medlemskap i Postkom som pensjonist (alder eller uførhet). Du vil automatisk få tilsendt et brev fra oss når vi ser at du ikke lenger får lønn av arbeidsgiver. I brevet blir du forespurt om årsaken til dette, og om du fortsatt ønsker å være medlem. Vedlagt brevet følger et skjema som du skal returnere til Postkom. Det kan ta 2-3 uker etter siste lønningsdag før du får dette brevet. Dine forsikringer er gyldige og medlemskapet inntakt i denne perioden. Dersom du ønsker fortsatt medlemskap, så vil du motta faktura på kontingent og forsikringer fire ganger pr år, på etterskudd, fra Postkom.