TRYGGHET

i jobben og fritida

INNFLYTELSE

på din egen hverdag

FELLESSKAP

gir deg fordeler

Posten får 540 millioner for lite

I statsbudsjettet for 2018 bevilger regjeringen 165 millioner til kjøp av ulønnsomme posttjenester. Dette er 540 millioner mindre enn det beregnede behovet. – Regjeringens politikk fører til dårligere posttjenester for folk og næringsliv, spesielt i distriktene, sier Odd Christian Øverland, forbundsleder i Postkom.

Foto: Ole Palmstrøm

Regjeringen bruker 261,7 millioner på ulønnsomme posttjenester, av dette går i underkant av 100 millioner til Kvikkas for lørdagsdistribusjon av aviser. Posten Norge får 165 millioner til å sørge for postombæring 5 dager i uken til folk og næringsliv. Dette er 540 millioner mindre enn

Postkom støtter 1.maiaksjonen

Landsstyret i Postkom støtter Norsk Folkehjelps 1.maiaksjon «Folk forandrer verden», som i år handler om solidaritet med det palestinske folket. Postkom har også bevilget penger til aksjonen.

Les flere artikler