Posten og Bring

TRYGGHET

i jobben og fritida

INNFLYTELSE

på din egen hverdag

FELLESSKAP

gir deg fordeler

10. februar er siste frist i LOs medlemsdebatt

Mer enn 80.000 medlemmer har hittil engasjert seg i LOs medlemsdebatt. For å få med enda flere utsettes svarfristen til 10. februar 2017. Benytt muligheten til å delta du også!

Posten Norge endrer lønnssystem fra lønnstrinn til kronebeløp

Foto: Morten Hansen

Fra og med lønnsutbetalingen pr 12. februar 2017 avvikles ordningen med lønnssystem basert på lønnstrinn. Endringen er et resultat av overenskomstforhandlingene i april i fjor, hvor partene var enige om å videreføre tidligere avtalt arbeid med lønnspolitiske tilpasninger. Lønn og lønnsutbetaling til den enkelte ansatte endres ikke.

Postkoms nye leilighet i Svolvær er klar for booking

Postkom har kjøpt ny leilighet på Tinden Brygge i Svolvær. Bookingen åpner tirsdag 3. januar kl 09.00.

Rekordhøy deltakelse i medlemsdebatten

Mer enn 70 000 medlemmer har hittil engasjert seg i LOs medlemsdebatt. Det er ny rekord. For å få med enda flere utsettes svarfristen til 1. februar 2017. Delta du også!

Les flere saker