Posten får 540 millioner for lite

I statsbudsjettet for 2018 bevilger regjeringen 165 millioner til kjøp av ulønnsomme posttjenester. Dette er 540 millioner mindre enn det beregnede behovet. – Regjeringens politikk fører til dårligere posttjenester for folk og næringsliv, spesielt i distriktene, sier Odd Christian Øverland, forbundsleder i Postkom.


Foto: Ole Palmstrøm

Regjeringen bruker 261,7 millioner på ulønnsomme posttjenester, av dette går i underkant av 100 millioner til Kvikkas for lørdagsdistribusjon av aviser. Posten Norge får 165 millioner til å sørge for postombæring 5 dager i uken til folk og næringsliv. Dette er 540 millioner mindre enn merkostnadene som er på 705 millioner.

– Regjeringen betaler nesten 100 millioner kroner for et oppdrag som utføres en dag i uka. Posten får 68 millioner kroner mer for et oppdrag som er betraktelig mye større i volum, og som skal utføres over hele landet, 5 dager i uken. Og det bruker de som et eksempel på hvor positivt det er med private aktører. Dette er borgerlig politikk i et nøtteskall – og i dette tilfellet går det ut over både kundene og de ansatte i Posten, fastslår Øverland.

Postkom frykter at dårligere posttjenester i neste omgang vil bli brukt som et argument for at private aktører må slippe til i større grad. Aktører som i neste omgang kommer inn og skummer fløten, som igjen fører til ytterligere forverring av økonomien i de ulønnsomme områdene.

– Dette er utarming av Posten Norge. Det er helt umulig for Posten å hente dette inn med effektivisering uten at det går dramatisk utover tjenestetilbudet. Staten kan ikke legge en rekke forpliktelser på Posten Norge og deretter stikke fra regningen, uttaler Øverland.

– Vårt håp er at flertallet på Stortinget tar til fornuft. Postkom vil nå jobbe intensivt ovenfor Stortinget for å sørge for at staten betaler det de ulønnsomme posttjenestene faktisk koster, avslutter Øverland.

2017-10-12T15:34:52+00:00

Privacy Policy Settings