Posten Norge endrer lønnssystem fra lønnstrinn til kronebeløp

Foto: Morten Hansen

Fra og med lønnsutbetalingen pr 12. februar 2017 avvikles ordningen med lønnssystem basert på lønnstrinn. Endringen er et resultat av overenskomstforhandlingene i april i fjor, hvor partene var enige om å videreføre tidligere avtalt arbeid med lønnspolitiske tilpasninger. Lønn og lønnsutbetaling til den enkelte ansatte endres ikke.

– Endringen fører ikke til noen lønnsmessige konsekvenser for deg som ansatt. Det blir heller ingen endringer i ansiennitetsstiger, lønnsrammer mv, men opprykkene vil bli oppgitt som kronebeløp og ikke lønnstrinn. Lønnstrinnet vil ikke lenger stå oppført på lønnsslippen din, sier 1. nestleder Gerd Øiahals.
 
Postens lønnsrammer, lønnsplassering i henhold til avtalt stillingsstruktur i Posten og særavtaler om lønnstrinn, endres til kronebeløp tilsvarende dagens lønnstrinn.
 
Nytilsatte vil ikke lenger innplasseres på lønnstrinn og stillingens lønn oppgis i kronebeløp. Lønnsnivået til nytilsatte blir som i dag.
 
Posten Norge har lenge ønsket å gå bort fra et lønnssystem basert på lønnstrinn. Postkom har vært involvert i arbeidet.
2017-04-18T15:44:54+00:00

Privacy Policy Settings