Handlingsplan 2017-2020

Handlingsplan 2017-2020 2017-07-14T13:19:12+00:00

Postkom Ungdom ønsker å være et attraktivt tilbud til unge arbeidstakere i selskapene som Postkom organiserer i.  Postkom Ungdom vil gjennom skolering av unge medlemmer, økt satsning på rekruttering og videreutvikling av en god organisasjon være pådriver for ungdomsarbeidet innad i forbundet og sikre ungdom deltagelse på alle nivåer. 

 Postkom Ungdom skal arbeide for:

 

SKOLERING

 

 • Å øke kunnskapen om lov- og avtaleverk, spesielt arbeidsmiljøloven, blant unge medlemmer.
 • Å øke satsingen på tillitsvalgtskolering av ungdom.
 • Å utvikle en felles plattform for lokale ungdomskurs.
 • Å bidra til at det blir arrangert kurs og konferanser lokalt for ungdom.
 • Å arrangere ungdomskonferanser sentralt.

 

 

INFORMASJON

 

 • At aktuell informasjon blir formidlet til unge medlemmer gjennom å aktivt bruke nettsiden og sosiale medier.
 • At arbeidet som blir gjort av unge medlemmer synliggjøres.

 

 

VERVING

 

 • At forbundet alltid setter verving høyt på dagsorden i selskapene som Postkom organiserer i, særlig i forhold til unge arbeidstakere.
 • At Postkom er med på å forankre LOs aktiviteter både sentralt og lokalt.
 •  Å videreutvikle vervemateriell tilpasset unge arbeidstakere. Dette gjøres i sammenheng med vedtaket om eget ungdomsmedlemskap i Postkom.

 

DELTAGELSE

 

 • At Postkom skal være et attraktivt og inkluderende fagforbund for unge medlemmer.
 • At unge medlemmer sikres innflytelse gjennom tillitsverv og representasjon på alle nivåer i Postkom.
 • At alle kretser har ungdomsutvalg.
 • At Postkom er representert i LOs ungdomsutvalg i fylkene, LOs sentrale ungdomsutvalg, samt deltar på LOs arrangementer for ungdom
 • At vi deltar i de fora som er naturlige for oss å delta i, gjennom LO sine ulike utvalg og komiteer
 • At Postkom Ungdom samarbeider med ungdom i andre LO- forbund.