Postens Pensjonistforbund er en partipolitisk nøytral og uavhengig landsomfattende organisasjon med formål å verne om og fremme postpensjonistenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser.

Vi organiserer pensjonister som har vært ansatt i alle nåværende og tidligere enheter i Posten, eller i selskaper hvor Posten har en eierandel på minst 50 prosent.

Alders-, uføre- og AFP-pensjonister med ektefeller/samboer kan bli medlemmer. Det samme gjelder ansatte som har sluttet med ventelønn, eller etter å ha mottatt sluttvederlag ved frivillig fratreden, og enker/enkemenn etter ansatte.

Postens Pensjonistforbund er kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet, og vi har et nært samarbeid med Postkom, LO Stat og Posten.

Innmeldinger eller henvendelser kan skje til den enkelte avdeling eller forbundet sentralt.

 

Forbundets adresse

  • Postens Pensjonistforbund
    c/o HR-senteret
    Postboks 104 Alnabru
    0614 Oslo
  • E-post: postpens@posten.no

 

Dokumenter

 Protokoller/referater

 

[/fusion_text][/fusion_builder_column]

Aktivitets- og kurskalender

[/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]