Dokumenter

Agder

 • Arild Finnsen
  Bosmyrveien 24
  4621 Kristiansand
 • Epost: aril-fi@online.no
  Mobil: 952 34 257

Hordaland

Buskerud

 • Jan Dybvik
  Slåttebråtan 19
  3409 Tranby
 • E-post: jan.dybvik@lifi.no
  Mobil: 905 16 458

Gudbrandsdal

 • Jostein Hegge
  Holtevegen 21
  2613 Lillehammer
 • Epost: joshegge@online.no
  Telefon: 61 25 92 71
  Mobil: 905 02 276

Haugesundsregionene

Harstad

Hedmark

Helgeland

Midt-Troms

Mo

Nordmøre

Nord-Trøndelag

Oslo

 • Ingvar Kjøren
  Depotgata 19 B
  2000 Lillestrøm
 • Epost: ingvkjoe@online.no
  Telefon: 63 83 22 00
  Mobil: 415 07 721

Romerike/Glåmdal

 • Einar Finnbråten
  Gamle Edsbergveien 5
  2212 Kongsvinger
 • Epost: einfinn@online.no
 • Telefon: 63 98 10 93
  Mobil: 951 85 940

Romsdal

Salten og Lofoten

 • Mathias Kristiansen
  Hålogalandsgt 35
  8003 Bodø
 • Epost: m-arkris@online.no
  Mobil: 481 08 433

Sogn og Fjordane

Stavanger

Sunnhordland

 • Eli Roseth Eik
  Eikeveien 55
  5463 Uskedalen
 • Epost: elireik@hotmail.com
  Telefon: 53 48 62 46
  Mobil: 957 86 228

Sunnmøre

 • Aage Naalsund Steinsbu
  Jetmundgarden 32
  6030 Langevåg
 • Epost: naalsuns@online.no
  Mobil: 915 19 864

Sør-Trøndelag

Telemark

 • Stein Ingebrigtsen
  Floskjærveien 21 F
  3290 Stavern
 • Epost: steling@online.no
 • Mobil: 957 34 813

Tromsø

Vesterålen

 • John Ivarjord
  Sjøgata 4
  8400 Sortland
 • Epost: john.ivarjord@vkbb.no
  Telefon:   76 12 22 08
  Mobil: 911 02 363

Vest-Finnmark

 • Roger Lorentsen
  Fuglenesveien 43
  9600 Hammerfest
 • Epost: rnik-lor@online.no
  Telefon: 78 41 15 69
  Mobil: 951 66 866

Vestfold

 • Odd Frede Christensen
 • Epost: oddfrch@online.no
 • Mobil: 97749639

Vestoppland

         

Østfold

 • Yngvar Bekkerud
  Håkonsgt. 5 G
  1721 Sarpsborg
 • Epost: yngvarbe@online.no
  Telefon: 69 14 66 01
  Mobil: 952 10 195