Forbundets adresse

Postens Pensjonistforbund
c/o HR-senteret
Postboks 104 Alnabru
0614 Oslo

 

Styret

Leder:
Magne Furesund (arbeidsutvalget)


Nestleder:

Marit Langbo (arbeidsutvalget)


Sekretær:

Jan Dybvik (arbeidsutvalget)


Kasserer:

Inger-Marie Stokker (arbeidsutvalget)


Styremedlem:
Sigrun Sanden


Styremedlem:
Ernst Eidem


Styremedlem:
Margrete Vadset


Styremedlem:
Signe Plahte Homgren


Styremedlem:
Ingvar Kjøren

 

1. varamedlem:
Ole Follesø


2. varamedlem:
Lars Stråtveit


3. varamedlem:
Gerd Solborg


4. varamedlem:
Brit Thrana Hansen


Revisor:
Elin Rytterager


Vararevisor:
Stein Ingebrigtsen