Rekordhøy deltakelse i medlemsdebatten

Mer enn 70 000 medlemmer har hittil engasjert seg i LOs medlemsdebatt. Det er ny rekord. For å få med enda flere utsettes svarfristen til 1. februar 2017. Delta du også!

Bruk muligheten du har fått til å delta i det største demokratiske verkstedet i Norge: LOs medlemsdebatt. Fortell LO hva som er viktigst for deg.
 
Bli med på å forme spørsmålene og kravene LO retter til partiene før stortingsvalget. Svarene partiene gir vil gi deg en pekepinn på hvordan de har tenkt å styre samfunnet de kommende fire årene. 
 
Hva er viktig på jobben din? Hva vil du LO skal jobbe for? Hvilke fem krav mener du er de viktigste LO skal stille til politikerne foran stortingsvalget 2017?
 
Vi vil høre din mening. 
 
Du går rett inn på www.lo.no/Medlemsdebatten/ og fyller ut og sender inn skjemaet der.
2017-04-18T15:44:54+00:00

Privacy Policy Settings