Postkom har inngått avtale med Antirasistisk Senter for å bekjempe høyreekstreme holdninger og krefter i det norske samfunnet.

Avtalen innebærer en årlig økonomisk støtte til Antirasistisk Senter på 25.000 kroner i fire år, til sammen 100.000 kroner.

Avtalen er kommet i stand på initiativ fra Industri Energi og 13 andre LO-forbund har sluttet seg til avtalen sammen med Postkom.

De tragiske hendelsene 22. juli i fjor avdekket at det finnes høyreekstreme holdninger og krefter i Norge som er en fare for samfunnet. Terrorangrepet ble utført av en fanatisk person med slike holdninger og som tok i bruk brutal vold mot forsvarsløse medmennesker for å få gjennomslag for sine vanvittige teorier.
 
– Vi ser klare sammenhenger i dette og har valgt å slutte oss til motkreftene som vil bekjempe høyreekstremisme. I tillegg har Postkom nylig inngått avtale med Norsk Folkehjelp om å synliggjøre Postkom som rasismefri sone, og da falt dette helt naturlig inn i mønsteret, forklarer 2. nestleder Hans Fredrik Danielsen.

– Antirasistisk Senter vil bruke midlene til å følge med på nettet og i samfunnet ellers for å fange opp høyreekstreme holdninger. I tillegg vil de bistå oss i å bekjempe høyreekstreme krefter og holdninger i samfunnet og i arbeidslivet, presiserer Danielsen.

Forbundene som er med i avtalen er: Industri Energi, Fagforbundet, El & IT-forbundet, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Handel og Kontor, Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Fellesorganisasjonen, Forbundet for Ledelse og Teknikk, LO Stat, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Sjømannsforbund, Musikernes Fellesorganisasjon og Norsk Lokomotivmannsforbund

Print Friendly, PDF & Email