TRYGGHET

i jobben og fritida

INNFLYTELSE

på din egen hverdag

FELLESSKAP

gir deg fordeler

Færre omdelingsdager – Postkom krever tid og penger til omstilling

Regjeringen foreslår at antall omdelingsdager for post skal halveres fra fem til annenhver dag. Landsstyret i Postkom har behandlet forslaget. De konstaterer at det ikke er vilje til å betale for ulønnsomme posttjenester, og innser derfor at kutt i omdelingsdager er uunngåelig.

Engasjerende debatt på landsstyret. Fra venstre Odd Arne Hartvigsen, Tove Rundtom og forbundsleder Odd Christian Øverland (Foto: Merete Jansen)

Tariffdebatten er i gang

Foto: Morten Hansen

I år er det hovedoppgjør. Det betyr at det både skal forhandles om lønn, men også andre goder som ligger i avtaleverket. Postkom ønsker i den anledning innspill og engasjement fra medlemmene.

Les flere artikler