TRYGGHET

i jobben og fritida

INNFLYTELSE

på din egen hverdag

FELLESSKAP

gir deg fordeler

Søk på Postkoms hytter og leiligheter

For en billig penge kan du som medlem leie Postkoms hytter og leiligheter. Søknadsfristen 20. november for helårshytter og leiligheter i Svolvær, København, Stord, Spania, London og alle fjellhytter i vintersesongen neste år.

Posten får 540 millioner for lite

I statsbudsjettet for 2018 bevilger regjeringen 165 millioner til kjøp av ulønnsomme posttjenester. Dette er 540 millioner mindre enn det beregnede behovet. – Regjeringens politikk fører til dårligere posttjenester for folk og næringsliv, spesielt i distriktene, sier Odd Christian Øverland, forbundsleder i Postkom.

Foto: Ole Palmstrøm

Regjeringen bruker 261,7 millioner på ulønnsomme posttjenester, av dette går i underkant av 100 millioner til Kvikkas for lørdagsdistribusjon av aviser. Posten Norge får 165 millioner til å sørge for postombæring 5 dager i uken til folk og næringsliv. Dette er 540 millioner mindre enn

Les flere artikler