Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2019. I forslaget til budsjett foreslås det å bruke 520 millioner på kjøp av ulønnsomme posttjenester i 2019. Samtidig varsler de at de ønsker å ta ut et utbytte på 194 millioner i 2019.

– Dette ser ut til å være et riktig nivå på kjøp av ulønnsomme posttjenester, og bidrar dermed til økt forutsigbarhet for Posten. Dette i motsetning til hva vi har sett tidligere år fra denne regjeringen. Vi mener samtidig det er feil å ta ut 194 millioner i utbytte fra et selskap som er inne i store omstillingsprosesser, uttaler forbundsleder Odd Christian Øverland.

Regjeringen bekrefter at de i løpet av høsten vil legge frem forslag om endringer i omdelingsfrekvensen. Regjeringen varsler også at det i løpet av 2019 vil bli opprettet en brukerklagernemd for posttjenester.

– Det er bra at forslaget om endringer i omdelingsfrekvens kommer i løpet av høsten. Vi trenger minimum et år på å foreta omstillingen, dersom det blir kutt i omdelingsfrekvensen, avslutter Øverland.