5,50 mer i timen i Bring Transportløsninger

Det er oppnådd enighet mellom Postkom og Bring Transportløsninger AS i årets lønnsoppgjør. Timesatsene økes med 5,5 kroner per time og en økning av døgnsatsene.

– Postkom er fornøyd med resultatet vi har oppnådd. Dette betyr en reallønnsøkning for alle. Det var viktig å få hevet døgnsatsene i tillegg til det generelle kronetillegget, sier Gerd Øiahals 1. nestleder i Postkom.

Døgnsatsene justeres som følger:

• Ansiennitet fra 0 – 3 år justeres fra kr 1877 til kr 1932 pr døgn
• Ansiennitet fra 3 – 8 år justeres fra kr 1929 til kr 1984 pr døgn
• Ansiennitet over 8 år justeres fra kr 2063 til kr 2118 pr døgn

Alle tillegg blir gitt fra 1. april, og inkluderer tillegget i A-dels-en av forhandlingene.

I tillegg til det økonomiske er partene enige om å opprette en partssammensatt gruppe som skal gjennomgå endringer/tilføyelser i overenskomstens del B ut fra selskapets markedssituasjon og konkurransekraft. Arbeidet skal starte opp innen 1. oktober 2018 og avsluttes innen februar 2019.

Forhandlingsresultatet vil bli lagt ut til uravstemning, ytterligere informasjon om uravstemningen kommer senere.

2018-05-03T09:17:09+00:00

Privacy Policy Settings