I dag ble en rapport fra tankesmien Agenda om omstilling i Posten lansert på et frokostmøte i regi av Postkom og Agenda. Det er Postkom som har bestilt denne rapporten for å få innsikt i hvordan det har gått med de som har måttet forlate Posten de siste 20 årene. (Foto: Agenda)

Gjennom intervjuer med 36 tidligere postansatte over hele landet gir Agenda et bilde av omfattende omstillings- og nedbemanningsprosesser fra de som ikke lengre er ansatt i Posten.

Postkoms skolering av tillitsvalgte ble nevnt av flere som nyttig kunnskap de har hatt glede av på andre arbeidsplasser. Flere har også trukket frem Postkoms evne til å fremforhandle gode vilkår i forbindelse omstilling.

Andre funn i rapporten er:

  • Posten får i all hovedsak gode skussmål fra tidligere ansatte for omstillingsprosessene, og de har vært enige i at omstilling har vært nødvendig.
  • Sluttpakker blir trukket fram som en viktig årsak til gode prosesser
  • Å få informasjon om kommende omstilling i god tid har vært viktig
  • For enkelte har overtallighetsbevis vært viktig for å få ny jobb i statenMuligheter for etter- og videreutdanning lokalt blir trukket fram som årsak både til at man utdanner seg videre og hvilken utdanning man tar

Blant de som er intervjuet pekes det også på noen utfordringer som f.eks.:

  • Ansatte i Posten ble preget av en endringstretthet som i seg selv medvirket til at folk sluttet
  • Lokale ledere er nøkkelen til ryddige prosesser. Når lokale ledere svikter i informering og prosessledelse skapes fort konflikter og misnøye, og lojaliteten til arbeidsplassen svekkes raskt
  • Det er stor variasjon i hvilken støtte den enkelte fikk under omstilling. NAV/Aetat har i liten grad vært koblet på prosessene
  • Flere etterlyser bedre hjelp til å orientere seg om arbeids- og utdanningsmuligheter etter Posten
  • Når det er krav til å skulle flytte på seg blir omstilling særlig krevende

– Postkom er godt fornøyd med den gjennomgangen Agenda har gjort. Det dokumenterer på mange måter det vi har trodd. Den gir også læring inn i nye omstillingsprosesser, og vi håper at andre bedrifter og tillitsvalgte kan ha nytte av de erfaringene vi har gjort, sier forbundsleder Odd Christian Øverland.

Rapporten kan lastes ned her:

www.tankesmienagenda.no/notater/hva-kan-omstilliidens-arbeidsliv/

Print Friendly, PDF & Email