I dag kom regjeringen med forslag til ny postlov, som innebærer postomdeling annenhver dag fra juli neste år. – Postansatte har alt for lenge ventet i det uvisse. Nå kan vi sette i gang med de nødvendige omstillingene, uttaler Odd Christian Øverland forbundsleder i Postkom.

Omleggingen vil berøre cirka 2000 ansatte i Posten. Postkom har vært tydelige på at de ansatte trenger tid og penger til en anstendig omstilling. Postkom mener at regjeringen ikke skal ta utbytte og må akseptere en lavere avkastning i omstillingsperioden. Postkom forutsetter også at staten bærer kostnadene for ulønnsomme tjenester som Posten blir pålagt.

– Svært mange av de som blir berørt er i en aldersgruppe som ligger tett opp mot AFP-alder. Vårt mål er at færrest mulig skal skyves ut i arbeidsledighet og i tillegg risikere å miste AFP. Å miste AFP kan innebære et pensjonstap på over en million totalt. Myndighetene og Posten må derfor stille opp for de arbeidstakerne som blir rammet. Vi mener det er et rimelig krav, sier Øverland.

Postkom har forståelse for omleggingen til annenhverdag. Det er en logisk konsekvens av at det sendes langt færre brev, og denne utviklingen vil fortsette. Det er viktig for Postkom å sikre gode og trygge jobber til de som blir igjen i Posten.

– Vi er opptatt av at Posten har en bærekraftig økonomi, slik at de ansatte som er igjen i Posten har trygge og solide jobber. Det vil være særdeles umusikalsk dersom staten tar ut utbytte, samtidig som kundene får et dårligere produkt og mange postansatte mister jobben, uttaler Øverland.

Postkom støtter kompenserende tiltak som settes inn for å redusere noen av de negative konsekvensene ved en omlegging til færre omdelingsdager.

– Både for de ansatte og for kunder av Posten er det viktig med forutsigbarhet. Vi vil unngå brutaliteten en fikk i Danmark hvor man gikk fra fem dagers omdeling til en dag per uke i løpet av noen måneder, sier Øverland.