Det er ikke ofte at våre medlemmer havner i streik, men i år skjedde det. De vi organiserer i finanssektorer sa klart ifra til Finans Norge at nok er nok. De slo i bordet og tok en streik for viktige prinsipper. De fant seg ikke i at det var vanskeligere for LO å organisere i finanssektoren enn for andre, og de aksepterte ikke at våre medlemmer i finans ikke skulle få slitertillegget som samtlige andre hadde fått i årets lønnsoppgjør.
Det var en fryd å observere oppslutningen om streiken og at motivasjonen for å ta en streik for viktige prinsipper var stor. Jeg er stolt over innsatsen fra våre tillitsvalgte og medlemmer i den seks dager lange streiken.
Det å ta en streik er alltid siste utvei, og ikke en lettvint løsning å ty til. Vi har i utallige hovedoppgjør forsøkt å få rettigheter til å opprette tariffavtaler i finanssektoren etter samme regler som i resten av arbeidslivet. Selv om vi har krevd dette har det vært umulig å rikke arbeidsgiver på dette punktet, men i år tok tålmodigheten slutt. Resultatet ble at vi fikk fullt gjennomslag etter noen dager i streik. Nå kan LO og Postkom styrke sin posisjon i finans, ved å verve flere og opprette tariffavtaler. Dermed kan flere få gleden av å ha nesten en million LO-medlemmer i ryggen.
I tillegg fikk vi gjennomslag for tidligpensjonstillegg, som tilsvarer slitertillegget LO fikk på plass i NHO-oppgjøret. Det gir et tillegg til de som tar ut pensjon før ordinær pensjonsalder. LO Finans klarte dermed å få til mer økonomisk enn Finansforbundet. Det er ganske unikt at vi med betydelig færre medlemmer oppnår mer enn det største forbundet i finans. Det blir lagt merke til.
Nå er alle oppgjørene i Postkom i havn, og det er all grunn til å være fornøyd med resultatet. I uravstemningen i Posten stemte over 90 % ja til årets oppgjør, og i Bring-selskapene stemte faktisk 100 % ja. Tariffoppgjør er kanskje det viktigste vi som fagforbund driver på med. Det er gjennom disse oppgjørene vi forbedrer medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, da er det godt å vite at medlemmene er fornøyd med resultatene vi oppnår.
Vårens vakreste eventyr er dermed over. Jeg sender en takk til alle som har bidratt til at vi også denne gangen sørget for bedre lønn og vilkår for våre medlemmer.
Og så ønsker jeg alle medlemmer en velfortjent sommerferie!