Foto: Postbladet

Da Dansk Postforbund gikk inn i det som nå er 3F, ble de fullt integrert i den eksisterende strukturen fra dag 1. I ettertid mener de danske postbudene at det var en helt riktig beslutning.

I januar 2000 var forhandlingene ferdige mellom Dansk Postforbund og SiD (Specialarbejderforbundet i Danmark). Etter det var det medlemsdebatt og deretter uravstemning, slik at postbudene ble medlem av det nye forbundet i 2001. I 2005 slo forbundet seg sammen med Kvindeligt Arbejder Forbund, slik at forbundet 3F ble etablert.

Lars Chemnitz, leder for danske postforbundet 3F Post Foto: Postbladet

Sterk identitet. Lars Chemnitz er leder for 3F Post, og han forteller at de i 2000 valgte å gå inn i den eksisterende strukturen i forbundet de gikk inn i.

– Vi lagde en bransje med navn 3F Post. Bransjen har eget årsmøte og eget styre. Det betyr at medlemskap, fagforening, generalforsamlinger, valg og kongresser følger 3Fs struktur. Men den faglige identiteten er fortsatt meget sterk, fordi alt fagligpolitisk og alle relasjoner overfor Posten behandles i 3F Post. Postbladet, årsmøtet, medlemsmøter og møter for tillitsvalgte, alle samarbeidsspørsmål og all utvikling foregår i 3F Post. Kommer det til faglige saker for et medlem, behandles de i avdelingene, men videreføres av det forhandlingsutvalget som er en del av 3F Post, sier Lars Chemnitz.

Annen strategi. Omtrent samtidig med prosessen til Dansk Postforbund gikk Dansk Post og Giroforening (DPGF) inn i Handel og Kontor (HK). HK Post valgte en helt annen strategi enn Dansk Postforbund, de valgte å ta med seg hele sin gamle struktur inn i HK.

– Det vil si at de i mye større grad enn oss forble seg selv, både når det gjelder kultur og formelle spørsmål, sier Chemnitz, som er svært fornøyd med det valget de gjorde i 2000/2001.

– Først og fremst fordi den faglige identitet stadig er meget høy. Men også fordi at så snart vi var blitt en del av 3F, fikk medlemmer og tillitsvalgte et stort behov for å være en aktiv del av det nye – av hele 3F. Hadde vi fått vår egen «lomme» i 3F – som opprinnelig var vårt krav, og som HK Post fikk i HK – hadde vi til gjengjeld vært helt isolerte i det store forbundet. Man kan ikke både forlange at de andre ikke har innflytelse på oss, og samtidig selv kreve samme innflytelse som alle andre. Det er fortsatt vi som behandler alle postfaglige saker, og det er alle i 3F glade for, sier Chemnitz, som legger til at det er godt å ha et større forbund i ryggen når det skjer store endringer, som det gjør i hele postbransjen for tiden.

Ville ikke stå alene. Bakgrunnen for Dansk Postforbunds prosess i 2000/2001 var ikke ulik den Postkom opplever nå. Da var ikke postmengdene begynt å gå nedover, men liberaliseringen av bransjen hadde startet, og DP var redde for å stå alene.

– Det er ikke noen lykkelig situasjon å stå alene mens man blir mindre, sier Chemnitz, kanskje med litt adresse til Postkom. Han mener det gamle Postforbundet i dag ikke ville hatt nok medlemmer til å drive en fagforening.

– Medlemmene ville vært splittet i ulike organisasjoner, med tilsvarende dårlig evne til å stå sammen og finne felles krav og løsninger i den kolossale forandring som Post Danmark går gjennom.

– Har du et råd til Postkoms medlemmer, når de nå kanskje skal i gang med en lignende prosess framover?

– Det er vanskelig før en sammenslåing å ha oversikt over sine egne interesser etter sammenslåingen.  Vi stilte mange krav før fusjonen, som jeg nå er svært fornøyd med at vi ikke fikk oppfylt. Så mitt beste råd er: Gjør alt dere kan for å vurdere hvilke spørsmål som er viktige når dere er slått sammen. Det man helst vil bevare fra i dag, kan vise seg å være en tvangstrøye i morgen. Posten er en så stor bransje at man drukner ikke i en annen organisasjon uansett. Tvert imot vil man kunne være med å utforme den organisasjonen man blir en del av, sier Lars Chemnitz i 3F Post.

Print Friendly, PDF & Email