Atter en gang må vi fortelle medlemmene som jobber i Posten at det blir nye, store omstillinger. Det er selvfølgelig ikke et hyggelig budskap å komme med, men beklageligvis begynner vi å få god trening. De siste 20 årene har omstillingsprosesser mer vært regelen enn unntaket.

I løpet av de siste to tiårene har vi blitt cirka 20 000 færre ansatte i Posten. Det er dramatisk å miste 1000 kollegaer i snitt per år. Vi kan samtidig være stolte av at vi har fått til disse omstillingene nærmest uten oppsigelser. Jeg frykter at det kan bli vanskeligere denne gangen – men det kommer litt an på hvordan den enkelte arbeidstaker forholder seg.

Det verste man gjør er å vente til oppsigelsen er en realitet. De store kuttene i bemanning ligger sannsynligvis nesten ett og ett halvt år foran oss. Du har derfor tid til å ta et aktivt initiativ selv for å unngå å bli arbeidsledig. Du kan heve kompetansen din, slik at du kvalifiserer til andre jobber i eller utenfor Posten, og det er lurt å starte tidlig å søke på nye jobber.

Postkom vil i tiden som kommer jobbe hardt for at det blir satt av både penger og menneskelige ressurser, slik at omstillingen skal ende opp med et best mulig resultat. Postkom har egne stipendordninger for utdanning. Vi fikk også på plass tre millioner kroner fra arbeidsgiver i årets lønnsoppgjør. Disse skal gå til kompetansehevende tiltak de ansatte i Posten kan søke på.
Kunne ikke Postkom heller ha kjempet mot omstillingene? Vi tror ikke det hadde vært en god idé. Da ville vi ha mistet innflytelsen på hvordan omstillingene skal foregå. Selv om vi hadde overtalt Posten til å opprettholde arbeidsplassene en kort stund, så ville politikerne ha satt en stopper for underskuddene dette ville ha skapt. Det var nettopp det postbudene i Danmark fikk oppleve på kroppen i fjor.

Politikerne var ikke lengre villige til å betale for ulønnsomme tjenester. Resultatet ble at de bestemte seg for å gå fra fem dagers postomdeling til én dag i uken. Konsekvensen var at flere tusen postansatte ble oppsagt i løpet av noen måneder. Det er denne type nedbemanninger vi frykter. Derfor kjemper vi heller for at omstillingene skal bli så skånsomme som overhodet mulig. Vi krever at Posten setter av både tid og penger til omstilling, og vi forventer at politikerne stiller opp.

Postkom skal gjøre alt for at vi får en best mulig omstilling, men vi forventer også at medlemmene tenker igjennom egen situasjon og handler før det er for seint.

Print Friendly, PDF & Email