Før jul varslet Posten at de vurderte å flytte Ruteklargjøring (RK) til Østlandsterminalen. Postkom har etter dette vært i drøftinger med Posten om hvordan og når dette skal gjennomføres. Det har vært viktig for Postkom å sikre flest mulig arbeidstakere, ikke minst de som har kort tid igjen til AFP.

– For Postkom har det vært viktig å sikre god nok tid til gjennomføring av en endring som berører cirka 360 arbeidstakere. Vi har også vært opptatt av at Posten har et spesielt ansvar for dem som nærmer seg AFP-alder og at de må strekke seg langt for å finne løsninger for denne gruppen, sier divisjonstillitsvalgt Lars Nilsen.

Postkom kan ikke akseptere så omfattende omstillinger uten at kostnadsreduksjonene er av vesentlig størrelse. Derfor har Postkom krevd at ledelsen synliggjør netto kostnadsreduksjoner ved overføring av RK og PRS til Østlandsterminalen.

Postkom krever også at følgende arbeidsoppgaver fortsatt skal utføres ved samtlige av de berørte enhetene, der disse utføres i dag:
• Rute/FAR
• EA
• Sortering av PIB-post
• Koding
• Returpost
• Inntektssikring
• I tillegg kan det også være andre oppgaver, som ikke er
RK-gjøremål, som kan være med og redusere de
personalmessige konsekvensene.

Posten ønsket i utgangspunktet at flere av endringene skulle gjennomføres allerede våren 2019. Etter drøftinger med Postkom er dette flyttet med følgende virkning:
• Stavanger, Stokke, Bergen gjennomføres fra 2.september 2019.
• Molde og Trondheim gjennomføres fra februar/mars 2020.

Flytting av PRS til Østlandsterminalen for:
• Reg. 42, 55 og 54, med virkning fra 2.septemer 2019.
• Bergen, med virkning fra 2.september 2019.
• Tidspunkt for PRS Stokke vurderes nærmere og besluttes på et senere tidspunkt.

Postkom vil i tiden fremover bistå og jobbe for best mulig løsninger for hver enkelt som nå blir berørt av denne nedbemanningen.