Enighet mellom Postkom og Bring Warehousing AS

Det er oppnådd enighet mellom Postkom og Bring Warehousing AS i årets lønnsoppgjør. Samtlige som er omfattet av avtalen får en årlig lønnsøkning på 10 000 og fagbrevtillegget økes.

– Postkom er fornøyd med resultatet vi har oppnådd. Dette betyr en reallønnsøkning for alle. Oppgjøret gir også et løft for de med fagbrev, sier Gerd Øiahals 1. nestleder i Postkom.

Her er de konkrete resultatene av oppgjøret i Bring Warehousing:

• 10 000,- kroner i lønnsøkning per år for alle.
• Økning i fagbrevtillegget fra 6000 til 8000 i året.
• Heving av minstelønnssatsen til 163,- per time.

Alle tillegg blir gitt fra 1. april, og inkluderer tillegget fra A-delsforhandlingene.

I tillegg til de økonomiske er partene enige om å opprette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal lage forslag til regler for omstilling. Målet er at dette skal være klart til mellomoppgjøret i 2019.

Forhandlingsresultatet vil bli lagt ut til uravstemning, ytterligere informasjon om uravstemningen kommer senere.

2018-05-03T09:17:15+00:00

Privacy Policy Settings