Engasjerende debatt på landsstyret. Fra venstre Odd Arne Hartvigsen, Tove Rundtom og forbundsleder Odd Christian Øverland (Foto: Merete Jansen)

Regjeringen foreslår at antall omdelingsdager for post skal halveres fra fem til annenhver dag. Landsstyret i Postkom har behandlet forslaget. De konstaterer at det ikke er vilje til å betale for ulønnsomme posttjenester, og innser derfor at kutt i omdelingsdager er uunngåelig.

For at det skal få en god omstillingsprosess krever Postkom at det blir avsatt tid og penger til omstilling. Postkoms mål er at man i størst mulig grad løser nedbemanningene uten oppsigelser.

– Når politikerne ikke er villig til å betale for ulønnsomme posttjenester er det eneste alternativet å kutte i servicenivået. I denne situasjonen er vi opptatt av å få til gode og forutsigbare omstillingsprosesser, som gir gode løsninger for de som må gå, og som gir gode arbeidsplasser for de som er igjen, uttaler forbundsleder Odd Christian Øverland.

Vedtaket fra landsstyret 14. februar 2018:
Landsstyret gir sin tilslutning til forslaget om å endre Postlovens bestemmelser om distribusjonsfrekvens til 2 ½ dag postomdeling per uke i hele landet.
Landsstyret krever:
• at det gis tilstrekkelig tid til å gjennomføre omstillingsprosessen på en god måte
• at Posten skal bruke deler av overskuddet i selskapet til å gjennomføre omstilling og nedbemanning på en god måte
• at det innarbeides hensiktsmessige kompenserende tiltak i den endelige beslutningen
• at regjering og storting etterlever vedtaket om å finansiere de bedriftsøkonomiske ulønnsomme delene av de samfunnspålagte posttjenestene (merkostnadene)