Da er den formelle beslutningen tatt om å gå inn i Fagforbundet. Etter solid flertall i uravstemningene har vårt ekstraordinære landsmøte fattet den endelige beslutningen. Nå er det ingen vei tilbake, og det er jeg glad for.

Det er en lang og tidkrevende prosess vi nå har lagt bak oss. Slik er det når organisasjonsdemokratiet skal virke. Helt siden vi startet prosessen har vi arrangert møter og gjennomført undersøkelser. Vi har hele veien vært opptatt av at medlemmene skal bestemme og legge premissene. Et stort antall av medlemmene har tatt del i debatten ved å stille på medlemsmøter og si sin mening. Dette er en viktig del av organisasjonsdemokratiet, men det kommer ikke av seg selv. Derfor ønsker jeg å takke alle medlemmer og tillitsvalgte som har gjort dette mulig. Vi er nå et samlet forbund som går inn i Fagforbundet.

I noen av mine utallige foredrag om denne sammenslåingen har jeg sagt at vi på mange måter er et forbund i solnedgang. Det som en følge av at vi stadig har blitt mindre og færre. Men selv om vi har blitt færre, har vi opprettholdt organisasjonsgraden. Nøkkelen til det ligger i at vi har klart å ha to tanker i hodet på en gang: Vi har både vært opptatt av ordninger for de som har forlatt oss i nedbemanninger, og av at de som blir igjen, har trygge, faste og hele stillinger.

Nå kan vi skue fremover. Vi skal ikke gå passivt inn i et nytt forbund. Vi skal være med å prege Fagforbundet både organisatorisk, faglig og politisk.
Selv om det blir noen endringer, så vil det meste bli som før for medlemmene. De lokale tillitsvalgte kommer til å være der, kretsene videreføres som selvstendige juridiske enheter, Posthornet kommer i postkassa, forsikringsordningene tar vi med oss, og våre medlemmer har forrang til feriehjemmene.
Vi skal gjøre Norges sterkeste fagforbund enda sterkere. Sammen skal vi utvikle og skape framtidas forbund!

Print Friendly, PDF & Email