Christina Eliassen (fra venstre), Robin Knutsen, Anja Therese Hermansen, Jørgen Øvrewall, Cathrine S. Ertsås, Kevin Stensåsen og Ane Smidesang Slåen i Postkoms ungdomsutvalg. Foto: Kristian Brustad

Postkoms identitet og verdier må ivaretas, hvis Postkom skal bli del av et annet forbund. Det er ett av rådene fra de unge i forbundet. 

– Hvis vi skal inn i et annet forbund, må vi ta vare på Postkoms styrker og verdier. Vi må ta vare på nærheten vi har til medlemmene våre, sier Cathrine Ertsås, som er leder for Postkoms ungdomsutvalg.

I den store medlemsundersøkelsen oppgir flertallet av de som svarer at de ønsker at Postkom skal bli en del av et annet forbund hvis medlemsnedgangen fortsetter. Tallene er ganske like hvis man sammenligner alle svar med svarene fra de som er under 30 år. 

Ulike meninger. Postkoms ungdomsutvalg møttes nylig, og da var spørsmålet om framtidig organisering en av sakene som ble diskutert. Og rundt bordet var det ulike meninger om hva som er best.

– Jeg er egentlig mot en sammenslåing. Jeg mener vi klarer oss godt på egen hånd. En fagforenings oppgave er først og fremst å holde stand mot arbeidsgiver. For å klare det, er organisasjonsgraden viktigst. Det betyr at hvis vi klarer å rekruttere mange av de som jobber i våre virksomheter, kan vi klare oss godt selv om vi er små. Jeg ser ikke fordeler med å blande seg med andre yrkesgrupper, sier den klareste nei-stemmen rundt bordet, Robin Knutsen fra Vestlandet krets.

Ta vare på identiteten. Men ja-stemmene er i flertall. Selv om mange helst hadde sett at Postkom kunne fortsette som nå, innser de fleste at medlemsnedgangen gjør at en endring tvinger seg fram.

– For meg er det logisk at vi må inn i et nytt forbund. Det avgjørende for meg blir at vi ikke mister identiteten vår, og at våre verdier ivaretas. Vi erkjent for å være redelige og samarbeide godt med arbeidsgiver, og den linja synes jeg vi må videreføre også i et nytt forbund, sier Ane Smidesang Slåen fra Oslo, Akershus og Østfold krets.

Hun mener det kan være positivt å komme i et større fellesskap og møte arbeidsfolk fra andre yrkesgrupper.

– Drømmen er at Postkom kan fortsette på egen hånd, men det er neppe mulig. Vi har en ryddig og god økonomi, men over tid vil medlemsnedgangen svekke både økonomi og innflytelse, sier Smidesang Slåen.

Tidlig i prosessen. Flere av de ungdomstillitsvalgte peker på at det veldig tidlig i prosessen, og at de derfor ikke har bestemt seg helt ennå.

– Vi blir mindre, så jeg regner med at ledelsen mener det er nødvendig å gjøre noe, siden de har satt i gang denne prosessen. Jeg synes det er uaktuelt å starte på nytt med å danne et nytt forbund, det er langt mer realistisk å gå inn i et eksisterende. Og da vil det være viktig både for tillitsvalgte og medlemmer at vi har med oss en del av den nåværende organiseringen, slik at det blir gjenkjennelig i forhold til nå, mener Jørgen Øvrewall i Midt-Norge krets.

Opptatt av kultur. Alle er spente på hvilket forbund det eventuelt blir de skal gå inn i. Ingen vil spekulere ennå, men de er nøye på at de mener det må være et forbund som har lignende kultur og verdier.

– Det er i hvert fall enklere å gå inn i et annet forbund enn å prøve for tredje gang å lage et helt nytt forbund, sier ungdomsleder Cathrine Ertsås i Postkom.

Postkoms ungdomsutvalg

  • Anja Therese Hermansen, Nord-Norge krets
  • Kevin Stensåsen, Hedmark og Oppland krets
  • Jørgen Øvrewall, Midt-Norge krets
  • Christina Eliassen, Buskerud, Vestfold og Telemark krets
  • Robin Knutsen, Vestlandet krets
  • Ane Smidesang Slåen, Oslo, Akershus og Østfold krets
Print Friendly, PDF & Email