Forbundsstyremøter 2019

 • 30. januar 
 • 27. februar 
 • 6. mars 
 • 10 .april 
 • 22. mai 
 • 12. juni 
 • 28. august 
 • 2. oktober 
 • 13. november 
 • 11. desember 

Landsstyremøter 2019

 • 27. februar  (Ekstraordinært)
 • 23. mai 
 • 14. november 

Postkomskolen 2019

 • Datoer ikke fastsatt-

Medlemskurs 2019

 • Omstillingskurs 50+: 23.-25. januar
 • Omstillingskurs 1.linjeledere: 28.-29. januar
 • Omstillingskurs alle medlemmer: 30. januar-1. februar
 • Omstillingskurs under 35: 6.-8. mars