Postkomskolen:

Postkomskolen er vår egen skolering av tillitsvalgte. Skoleringen består av to moduler a tre dager og gir deg en innføring i Postkoms politikk, lover og avtaler og hva tillitsvalgtes rolle innebærer. Etter Postkomskolen anbefales det å fortsette opplæringen via blant annet LO Stat sine kurs.

Kretsene melder inn hvem som trenger Postkomskolen og dere får informasjon via brev og/eller mail når du har fått plass. Det er viktig at du leser informasjonen nøye og svarer på det som eventuelt skal svares på.

Postkomskolen 2019:

Modul 1:

  • 5.-7. juni: Scandic Ambassadeur Drammen
  • 11.-13. juni: Quality Hotell 33
  • 18.-20. september: Sørmarka
  • 25.-27. september: Scandic Asker

Modul 2: 

  • 24.-26. juni: Sørmarka
  • 16.-18. september: Thon Hotel Arena, Lillestrøm
  • 23.-25. oktober: Thon Hotel Oslo Airport
  • 28.-30. oktober: Sørmarka

Det vil komme enda en runde med Postkomskolen høsten 2019, dato og sted kommer så snart det er klart. 

LO Stat:

Her finner du oversikt over LO-stats kurs, her kan både medlemmer og tillitsvalgte melde seg på, tillitsvalgte vil bli prioritert ved for få plasser og vær oppmerksom på at enkelte av kursene krever at du er tillitsvalgt på et visst nivå/med et særskilt behov: http://www.lostat.no/kursoversikt/.

Har du spørsmål om kurs? Ta kontakt med cathrine.ertsas@postkom.no