Her vil det komme nyttig informasjon for tillitsvalgte. Har du ønsker om hva slags informasjon som bør være her? Send en mail til cathrine.ertsas@postkom.no

Inntil videre benyttes denne siden til infoside i forbindelse med streiken i LOFinans:

NB! KONTRAMELDING LØNN UNDER STREIK

Beklager sterkt å komme med kontramelding for beregning av lønn under streik! De blir dessverre ingen endelig løsning for dette mellom banken og forbundet Postkom etter inngående samarbeid. Banken vil trekke lønn for de dagene streiken pågikk. De som allerede har sendt inn lønnslipp kan bare se bort i fra denne meldingen.

Lønnsslipper må sendes streik@postkom.no så snart som mulig, for de som ønsker sikker fil-løsningen, kan dette sendes jannicke.skaanes@dnb.no, mobil 99041955.