For hvert år som går blir det færre Postkom-ere å ønske godt nytt år. Slik har det vært de siste 20 årene, og sånn kommer det til å bli ved utløpet av 2018 også. Nedbemanningene vil fortsette i både post og bank.

Så kan man stille seg spørsmålet om det ikke er litt trist å lede en organisasjon som bare blir mindre og mindre. Det er alltid vemodig å ta farvel med medlemmer som må slutte i de virksomhetene vi organiserer i, men på den andre siden er det tilfredsstillende at vi oftest finner løsninger for de som må forlate oss, samtidig som vi også er med på å skape gode arbeidsplasser for de som er igjen.

Vil denne utviklingen aldri stoppe opp? Når det gjelder tradisjonell brevpost vil den nok ikke det. Fra 1. januar gikk vi fra to brevstrømmer til en. Det betyr færre folk. Vi må også forvente at det blir reduksjon i antall distribusjonsdager i årene som kommer. Når det gjelder logistikk, burde framtida være lysere. Men på dette området opplever vi en beinhard konkurranse som fører til lav lønnsomhet.

Færre ansatte betyr færre medlemmer for Postkom – og det betyr færre frikjøpte tillitsvalgte både sentralt og lokalt. Dette er en av grunnene til at vi i 2018 vil sette fart på debatten om «Veien videre» for Postkom. I en medlemsundersøkelse før jul ga et klart flertall av medlemmene signaler om at de ønsket at Postkom skal gå inn et annet LO-forbund. Det er en konklusjon og en anbefaling som jeg støtter.

Det er flere forbund som kan være aktuelle å slå seg sammen med, men jeg mener vi begynner i feil ende om vi starter debatten der. Nå skal vi heller diskutere hva som er viktig for oss i Postkom å ta vare på ved en eventuell sammenslutning med et annet forbund.

Medlemmene ga klart uttrykk for at de i all hovedsak er godt fornøyd med Postkom, og det de får igjen for kontingenten. Medlemstilbudene som dere setter pris på, må vi ta vare på, samtidig som vi skal arbeide for å videreutvikle og tilby nye, gode tilbud i årene som kommer.

Derfor ønsker vi medlemmenes synspunkter og oppfordrer dere til å ta debatten lokalt, på medlemsmøter og i andre fora hvor dere samles. Som forbundsleder vil jeg av samme grunn også bruke mye av min tid i 2018 til å reise rundt i landet for å få deres innspill.

Jeg oppfordrer alle til å komme med innspill på Facebook-gruppen vi har etablert for denne debatten – www.facebook.com/groups/veivalg/

Takhøyden skal være stor, og det er uansett dere som er medlemmer som bestemmer. Dersom Landsstyret underveis i prosessen konkluderer med å anbefale sammenslutning med et annet forbund, vil den endelige beslutningen fattes i en uravstemning blant medlemmene.

Jeg gleder meg til å ta fatt på de utfordringene og mulighetene som det nye året bringer med seg, – og jeg ønsker dere alle et hjertelig godt nytt år!

Odd Christian Øverland
forbundsleder

Print Friendly, PDF & Email