Lønns- og arbeidsvilkår er det viktigste vi som fagforbund driver på med. Derfor legger vi ned mye tid og ressurser i forkant av lønnsoppgjørene, spesielt når det er hovedoppgjør. Hva vi oppnår i oppgjørene, er avgjørende for støtten fra medlemmene. Medlemmene forventer forbedringer, og det må vi levere på.
Vi er nå ferdig med alle oppgjørene i Posten og Bring-selskapene, og jeg synes det er grunn til å være fornøyd. Vi har fått en profil som har løftet de med de laveste lønningene, gjennom kronetillegg, samtidig som alle får reallønnsvekst. Vi har sørget for at de med fagbrev blir løftet litt ekstra. I tillegg fikk vi stoppet alle forsøk fra arbeidsgiver på å gjøre avtalene dårligere, som for eksempel kutt i seniordagene.

Vi vet at det blir tøffe tider i Posten i årene fremover, og vi vet at det er beinhard konkurranse i transportsektoren hvor Bring konkurrerer. Vi holder likevel fast ved at vi ikke skal konkurrere ved å dumpe lønninger og forringe betingelsene. Vi må ha lønninger og betingelser det er mulig å leve av og med.

I tillegg til forbedringene vi fikk i de bedriftsvise forhandlingene, sikret vi AFP og slitertillegg gjennom samordnet oppgjør med resten av LO-familien. En god og rettferdig AFP er også viktig for mange av våre medlemmer. Mange hadde spådd at AFP og slitertillegget skulle bli vanskelig i årets oppgjør, men resultatet vi fikk, viser viktigheten og styrken av at LO står sammen.

I skrivende stund er ikke alle oppgjørene i boks. I finanssektoren blir det mekling i slutten av mai. Våre medlemmer i finans møtte en vanskelig og tverr motpart som ville gi smuler i lønnsøkning til de lavest lønnede. Heller ikke slitertillegget var Finans Norge villig til å gi. Vi hadde også inne et krav som skulle gjøre det lettere å etablere tariffavtaler i finanssektoren, men det ble blankt avvist. Vi håper arbeidsgiveren tar til vettet under meklingen og imøtekommer våre krav. Skulle det bli nødvendig med streik, så skal våre medlemmer vite at hele Postkom og LO stiller opp. Vi organiserer ikke så mange i bank lenger, men de som er der har nesten en million LO-medlemmer i ryggen.

Når lønnsoppgjørene er i havn, bør vi bruke de resultatene vi oppnår til å sørge for at vi verver flere medlemmer til Postkom og LO. Da kan vi oppnå mer ved neste korsvei.

(Skrevet før streiken i finanssektoren)