Vi lever i en verden hvor den globale vareflyten blir større og større. Råvarene blir hentet ett sted, bearbeidet og videreforedlet et helt annet sted og konsumert et tredje sted. Dette er en konsekvens av markedets enkle logikk – vi utvinner og produserer der det er billigst og selger varene der vi får den høyeste prisen. Dermed sitter man igjen med størst fortjeneste. En viktig faktor i denne vareflyten er billig transport – altfor billig transport vil jeg hevde.

Prisen på transport er lav, og den presses nedover hver eneste dag. Resultatet er lavere lønninger for de som utfører transportoppdragene. Lave transportkostnader fører også til at vi transporterer varer unødvendig mye og langt. Det har negative effekter på miljøet. Et kappløp mot enda lavere transportkostnader er dermed ikke bærekraftig, verken for arbeidstakerne eller for miljøet.

Her er to eksempler som beskriver utfordringene: Foredling av fisk og pakker fra Kina.

Mye av fisken som fanges i farvannene langs norskekysten, blir transportert til Polen, eller til og med til Asia, for å bli foredlet. Deretter blir den sendt tilbake til frysedisken i din lokale butikk. Resultatet er at fisken du handler på Rema i Svolvær, kanskje kommer fra Svolvær, men når du kjøper den, er den mye mer bereist enn deg.

Fra Kina kommer det daglig kontainere til Norge med tusenvis av pakker som skal distribueres til norske husstander. På grunn av gamle postavtaler, fra en tid da Kina ble regnet som u-land, har Posten i lang tid levert ut disse pakkene med tap. Det har vært rimeligere å sende en pakke fra Beijing til Hammerfest enn fra Oslo til samme sted.

En skulle kanskje tro at vi som organiserer folk i transportsektoren, er glade for hvert eneste oppdrag vi kan få. Men vi må være i stand til å se lengre enn til nesetippen. Det er ingen grunn til å juble over pakkeforsendelser vi taper penger på. Det er heller ingen grunn til å juble over billig utenlandsk arbeidskraft som overtar jobbene våre. Dette er utfordringer som viser hvor viktig det er at fagbevegelsen jobber internasjonalt. Det er ikke nok at vi jobber for bedre lønns- og arbeidsvilkår i Norge. Vi må være med og løfte vilkårene for kollegaene våre også utenfor landets grenser, og vi må gjøre vårt for at transportjobber internt i Norge lønnes etter norske tariffer. I tillegg må vi være med og ta ansvar for miljøet. Utslippene fra transportsektoren må ned. Det kan vi få til med transportmidler som har lave eller ingen utslipp, men like effektivt er det å fjerne unødvendig transport.

En transportnæring som betaler folk en anstendig lønn og som tar hensyn til miljøet, er en sunnere næring. Selv om det isolert sett vil gjøre internasjonale transporter dyrere, vil næringen i større grad kunne bidra med jobbtrygghet og anstendige lønninger. Hensynet til fremtidige generasjoner vil også kunne være en del av næringens målsettinger.

Vi må gå foran, vi må vise vei og vi må ta kampen. Den må føres både med faglige og politiske midler. Derfor krever vi av norske og europeiske politikere et regelverk som tar hensyn både til arbeidstakere og til miljøet. Da blir det meningsløst å angripe de som følger regelverket. Vi må ta kampen med de som lager regelverket. Fagbevegelsen har alltid kjempet for forbedringer – det gjør vi nå også!