Uravstemningen i Postkom Finans er avsluttet og viser et solid ja-flertall. Det samme viste uravstemningsresultatet i Handel og Kontor, dermed er resultatet godkjent.

Jannicke Skaanes

– Vi er godt fornøyd med resultatet og oppslutningen om uravstemningen. Jeg tolker dette som at medlemmene er godt fornøyd med hva vi klarte å oppnå ved å streike, og at det var verdt å streike for et bedre resultatet enn hva Finansforbundet fikk, utaler Jannicke Skaanes leder i Postkom Finans.

Hele 94,85 prosent stemte ja til resultatet, 4,41 stemte nei.