Nå er det opp til medlemmene å avgjøre om Postkom skal bli en del av Fagforbundet. Det skjer i en uravstemning. Jeg er glad for at vi nå har landsstyrets anbefaling til medlemmene om sammenslutning med Fagforbundet. Vi har i svært stor grad fått innfridd kravene vi har stilt, og dette vil bli en god løsning for medlemmene i Postkom.

Vi har sikret oss at organisasjonen og identiteten til Postkom blir ivaretatt i Fagforbundet. Kretsene består og det blir ingen endringer lokalt. I Fagforbundet sentralt får vi en egen avdeling som har ansvaret for saker som berører post- og logistikk-sektoren. Vi får også en fast plass i arbeidsutvalget og er sikret representasjon i alle Fagforbundets organer sentralt og regionalt.

Hvorfor er overgangen til et nytt forbund nødvendig? Vi blir færre og færre, og Postkom blir mindre og mindre, derfor trenger vi Fagforbundets kompetanse og størrelse i ryggen. I Fagforbundet kan vi yte bedre service til medlemmene. Vi står også sterkere i faglige og politiske saker. Vi går inn i et forbund som er opptatt av å verne om offentlig velferd og som jobber mot privatisering. Dette er verdier vi deler og som også kan påvirke Postkoms medlemmer direkte. Vi vet at enkelte politikere helst ville ha splittet opp og privatisert Posten Norge og solgt statens eierandel i DNB. Nå får vi Fagforbundets tyngde i ryggen i disse sakene.

Postkom er et resultat av at to fagforbund gikk sammen for snart 20 år siden. Disse to forbundene var igjen en konsekvens av en rekke sammenslåinger før det. Organisasjonsendringer og sammenslutninger er en del av Postkoms historie, det er samtidig en flott og ærerik historie. Vi har vunnet store og små slag, det skal vi være stolte av. Men organisasjonen må forandre seg i takt med de utfordringer vi møter. Vi har forbedret vilkårene for våre medlemmer i 135 år, det forandrer seg ikke. Den jobben skal fortsatt gjøres, bare med nye, ytre rammer – i et nytt forbund.

Nå er det opp til dere. Du kan lese om hva sammenslåingen innebærer i vedlegget til Posthornet. Vi skal også bruke alle andre informasjonskanaler og arrangere informasjonsmøter før du skal bestemme deg. Uravstemningen avholdes i perioden 23. april til 3. mai. Landsstyret anbefaler medlemmene i Postkom å stemme ja til sammenslåing med Fagforbundet fordi vi mener det er den beste løsningen for medlemmene, både på kort og lang sikt. Derfor oppfordrer jeg dere på det sterkeste til å delta og stemme ja i uravstemningen.

Print Friendly, PDF & Email