Kommunevalget er rett rundt hjørnet. Hvem som bestemmer i kommunene, er avgjørende for hvilke tjenester innbyggerne får.  Som fagforbund er Postkom opptatt av hvem som bestemmer både sentralt og lokalt, fordi det har konsekvenser for medlemmene. Liberaliseringen av posten ville ikke ha blitt gjennomført dersom det hadde vært et annet flertall på Stortinget. Selv om vi oftest er opptatt av det som skjer i rikspolitikken, så er også kommunepolitikken helt avgjørende for medlemmene i Postkom. Det er i kommunene de fleste av velferdstjenestene leveres. Det er i kommunene vi jobber og bor.

Vi er opptatt av at kommunene skal levere gode tjenester, og vi er opptatt av at markedsliberalismen ikke skal ta overhånd. Derfor står vi sammen med LO i kampen mot privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester. I disse spørsmålene går det et klart skille mellom de rødgrønne og de borgerlige politikerne. De borgerlige leter med lys og lykte etter det som kan konkurranseutsettes og privatiseres, mens de rødgrønne vil opprettholde og sikre gode tjenester i offentlig regi. Vi så hvordan det gikk da de borgerlige for fire år siden hadde konkurranseutsatt renovasjonen i Oslo. Det endte med måneder med søppelkaos – et kaos det nye rødgrønne byrådet måtte overta etter at det private selskapet hadde gått konkurs. Slik vil vi ikke ha det.

Oppspillet til årets kommunevalg har i stor grad dreid seg om bompenger. Jeg forstår at dette temaet kan engasjere folk, men jeg vil likevel advare mot å gå inn i bompengetåken. Dersom du er fristet til å stemme på partier som kun er opptatt av dette spørsmålet – vet du hva du da får på andre viktige områder? Vil pengene som ikke kommer inn fra bompasseringer føre til høyere priser på barnehageplass eller SFO, vil det bety at nytt sykehjem ikke bygges, risikerer vi at idrett og annen frivillighet i kommunen får dårligere kår? Det er slike spørsmål og resten av totaliteten du må vurdere før du bestemmer deg for hvilken stemmeseddel du skal legge i valgurna. 

Før kommunevalget i september skal også vi i Postkom ta en endelig beslutning om å gå inn i Fagforbundet. Det skjer på vårt ekstraordinære landsmøte i august. Etter at over 80 prosent av medlemmene har sagt ja til sammenslåing i uravstemningen, er avgjørelsen på landsmøtet en ren formalitet. Når det gjelder politikken, så har Fagforbundet alltid vært en støttespiller for oss i Postkom. De har vært mot liberalisering og oppsplitting av Posten og vært opptatt av at Posten skal være 100 prosent eid av staten. Når vi kommer inn i Fagforbundet, vil vi også bli en del av den politiske kraften som Fagforbundet har. En kraft som brukes til å sikre gode offentlige tjenester og trygge jobber for de ansatte. Jeg ser frem til at vi blir en del av denne tradisjonen.

Jeg ønsker dere alle en riktig god og velfortjent sommerferie, og et godt valg til høsten.

Print Friendly, PDF & Email