Stortinget har vedtatt at det blir postomdeling annenhver dag. Beslutningen betyr at Posten vil gå over til dette fra 1. juli 2020.

Rammene for personalløpet er omstillingsavtalen og virkemiddelavtalen.  Denne endringen vil ha størst betydning for postbudene, som vil gå to forskjellige ruter annenhver dag i en femdagers arbeidsuke. Endelig definering av overtallige skal skje innen 31.10. 2019.

Operasjonelt betyr redusert distribusjonsfrekvens at dagens d.punkt (distribusjonsområder) deles i to (A og B område) der rutene i det ene området gås den ene dagen og rutene i det andre området gås neste dag.

– Vi går nå inn i en stor og krevende nedbemanning. For Postkom er det viktig å finne gode løsninger for flest mulig, men mange må belage seg på å forlate Posten, uttaler Hans Fredrik Danielsen, 2. nestleder i Postkom.

Eventuell ny enhetsstruktur i distribusjon drøftes mellom partene lokalt. Det er ny struktur som er utgangspunktet for nedbemanningene. Dimensjonering i ny struktur drøftes regionalt der det tas hensyn til endringer i tjenestetilbudet og operasjonelle føringer.

Utvalgskretsene fastsettes i henhold til omstillingsavtalen, som slår fast at utvelgelsen skal skje ved det sted hvor bemanningsreduksjonen skal tas ut. Ansiennitetsprinsippet skal følges, unntak skal begrunnes og avtales mellom partene.

Noen konsekvenser og føringer:

  • Det gjeninnføres tilsettingsstopp for postbud, terminalarbeidere og sjåfører fram til 31.10.2019.
  • I perioden 31.10.19 til 01.07.20 skal det ikke forekomme strukturelle endringer som kan få konsekvenser for de avtalte utvalgskretsene, slik at defineringen av overtallige må gjennomføres på nytt.
  • Medarbeidere som har fått ny jobb eksternt skal dersom det er påkrevd, få slutte uten hensyn til formell oppsigelsestid for å starte opp i ny jobb.
  • Det skal prioriteres å finne løsninger for gruppen mellom 59 – 62 år frem til deres AFP-rettigheter er sikret.
  • Ressurser innen HR skal opprettholdes på et tilstrekkelig nivå under omstillingene.
  • Posten vil fortsette samarbeidet med NAV og eksterne samarbeidspartnere for å søke eksterne løsninger.
Print Friendly, PDF & Email