Kretser

Kretsene utgjør Postkoms lokale nivå. Postkom har i alt åtte kretser, seks geografiske og to landsdekkende:

På kretsenes sider finner du informasjon om hver enkelt krets.