Det er krevende tider for Postkom. Desto mer krevende utfordringene er, desto viktigere er det å ha god dialog med medlemmene, og det synes jeg vi har.
I løpet av det siste halvåret har jeg deltatt på en rekke medlemsmøter rundt om i landet. Vi har stort sett hatt to budskap på disse møtene. Én – hvordan skal vi møte nedbemanningene som kommer på grunn av redusert postvolum og svak inntjening, og to – hvordan skal vi organisere Postkom i fremtiden. De to temaene er ulike, men de henger likevel tett sammen. Vi må tenke nytt rundt hvordan vi skal organisere oss når vi blir færre, både for å bygge faglig styrke og for å opprettholde et like godt eller bedre medlemstilbud til de som blir igjen.
Budskapet om at det blir kraftige nedbemanninger, er ikke hyggelig å bringe til torgs. Men, jeg har et klart inntrykk av at dere som har vært på medlemsmøtene, foretrekker at vi som tillitsvalgte forteller sannheten, selv om den er brutal, fremfor å gi dere falske forhåpninger. Jeg har gang på gang blitt imponert over hvordan dere tar imot det negative budskapet om utviklingen og utfordringene i Posten, samtidig som jeg forstår at det skaper usikkerhet og et følelsesmessig kaos.
Når vi tidlig i prosessene snakker åpent om det som kommer, får dere tid til å områ dere og tenke igjennom hvilke løsninger som kan være aktuelle. Min klare oppfordring er at dere diskuterer situasjonen med kolleger og forbereder de hjemme på at det kan bli endringer. På den måten blir det enklere å se mulighetene, fremfor å fokusere på det negative.
I de knappe 20 årene Postkom har eksistert, er det slik vi har møtt utfordringene. Vi har valgt å ikke slåss mot vindmøller, vi har akseptert realitetene, og vi har sørget for gode og forutsigbare omstillingsprosesser. Dette har ført til at de aller fleste som har forlatt Posten, har unngått arbeidsledighet. På den måten ivaretar vi medlemmene på en best mulig måte, også når budskapet er ubehagelig.
Den måten Postkom møter utfordringene på, skal vi ta med oss inn i et nytt forbund. Der skal vi fortsette å utvikle avtaleverket vi har med Posten og DNB. I et nytt forbund får vi flere medlemmer i ryggen, selv om vi blir færre innen vårt område. Det vil gi oss både faglig og politisk styrke. Jeg anbefaler alle medlemmer i Postkom å si ja til å gå inn i et nytt forbund fordi jeg er overbevist om at det vil være best for oss. Landsstyrets avgjørelse om hvilket forbund det blir, kommer i løpet av noen uker.
Som fagforbund må vi alltid se fremover, det er framtida vi skal være med å utforme!

Print Friendly, PDF & Email