I dag har Postkom avholdt sitt ekstraordinære landsmøte, som fattet den endelige beslutningen om at Postkom skal bli en del av Fagforbundet. Dette var en naturlig konsekvens etter at uravstemningen tidligere i år ga solid støtte for denne beslutningen.

– Jeg kan love dere at det kommer til å bli tøffe kamper både faglig og politisk i årene fremover. Dette er for meg en av hovedgrunnene til at vi velger å gå inn i Fagforbundet. De har et apparat og en faglig og politisk tyngde Postkom aldri har vært i nærheten av å ha. Det apparatet og den tyngden vil nå komme oss til gode, så forbundsleder Odd Christian Øverland til landsmøtet.

Det tas sikte på at Postkom går inn i Fagforbundet fra 1. januar 2020. Landsmøtet gir Forbundsstyret fullmakt til å legge til rette for gjennomføring av prosess der Postkom blir en del av Fagforbundet, herunder legge til rette for formell avslutning av Postkom.

Endelig godkjenning av slik gjennomføring gjøres av Landsstyret i Postkom.

Godkjenning av siste års årsrapport og regnskap, og disponering av Postkoms aktiva og passiva overlates til Fagforbundets formelle organer.

Forbundsleder Øverland takket til slutt for de gode kampene Postkom har ført. Han avsluttet med å si – Et kapittel i historien lukkes, et annet åpnes. Vi ønsker hverandre lykke til på ferden!

Print Friendly, PDF & Email