Valget sto mellom Fagforbundet og Handel og Kontor, hvor styret etter en helhetsvurdering landet på å anbefale at LO Finans Postkom ønsker å være tilknyttet Fagforbundet. Nå er det opp til medlemmene å bestemme i en uravstemning som avholdes i tidsrommet 14. – 20. august.

Det styret i LO Finans Postkom har vektlagt i sin vurdering er:

Fagforbundet med sin størrelse har stor politisk gjennomslagskraft og tyngde, de har også ressurser som vil bistå LO Finans i å vokse i næringen, noe som hadde størst betydning for medlemmene våre.  Her kan vi både bevare og bedre dagens forsikringstilbud og øke medlemskontingenten minst mulig, som også vektet tungt for medlemmene. Fagforbundet har allerede en tilknytning til finanssektoren ved at de organiserer KLP, hvor de også har en styreplass. De er også representert i Pensjonsstyret.

Fagforbundet har gode medlemstilbud, blant annet gode stipendordninger og andre etterutdanningstiltak, og har kun ett års karenstid for studiestøtte.  Dessuten vil vi beholde dagens medlemstilbud på hytter og feriehjem som vi har gjennom Postkom.

Da DNB har gått fra å være en bank hvor det primære var utlån og risikovurderinger til å bli en teknologibedrift, vil Fagforbundet være ett fremtidsrettet valg med høy juridisk og teknologisk kompetanse på jus og teknologi.  Selv om vi blir en del av et stort forbund, blir vi mer selvstendige og får større påvirkning på egne avgjørelser.

Sammenligning mellom Fagforbundet og Handel og Kontor

  Fagforbundet Handel og Kontor

Kontingentsats

1,2 – 1,45 %

Satsen på 1,45 % innføres først fra 2027

1,2 %

Garantert nivå ut år 2027. Deretter som fastsatt av HKs representantskap.

Kontingenttak

507,- til 581,- per mnd.

Dagens tak opprettholdes til 2027.

507,-

Garantert nivå ut år 2027. deretter som fastsatt av HKs representantskap.

Maks kontingent med forsikringer

628,- til  702,-  per mnd.

618,- til  723,- per mnd.

Forsikringskontingent

121,- per mnd.

110,- per mnd.

Kollektive forsikringer

Innboforsikring

Grunnforsikring

Fritidsulykkesforsikring

Innboforsikring

Grunnforsikring

Fritidsulykkesforsikring

Advokatforsikring

59,-  per mnd.

61,- per mnd.

Stipend

Maks tildeling 25 000,-  og maks 12 500,- per år

1 års karantene

Maks tildeling 50 000,- og

3 års karantene.

Eget yrkesutdanningsstipend på 8 – 14 000,-

Kurstilbud

Stort kurstilbud, f.eks. for ledere, konflikt, svart økonomi o.l.

 

Fagrettede seminarer

HK-leder (nettverk)

Pensjonsrådgivning

Compendia-tilgang

Hytter

Opprettholder tilgangen til Postkoms 80 feriehjemseneheter. I 2025 skal ordningen evalueres.

Ingen hytter eller feriehjem.

Organisasjonstilknytning

Blir enten egen landsforening eller krets som i dag. Begge deler vil være en egen juridisk enhet.

Blir tilsluttet en av Fagforbundets yrkesseksjoner.

 

Blir en av klubbene som er tilknyttet landsforeningen HK Finans.

Får plass i bransjerådet for finans og Eiendom i HK.

Finansiering

0,3 % av kontingenten går tilbake til krets eller landsforening

Får beholde egenkapitalen som tas med inn i Fagforbundet.

Garanterer samme nivå som i dag.

Får beholde egenkapitalen som tas med inn i Handel og Kontor.

Organisasjonsrett

 

Organiserer i Finanssektoren

Begge forbundene har betydelige faglige ressurser innen jus, tariff, verving, pensjon, kommunikasjon m.m. som står til rådighet for medlemmer og tillitsvalgte både sentralt og regionalt. De satser begge på verving og hvor det er mulighet til å søke om støtte til ulike vervetiltak.

Du kan lese mer om de to forbundene på deres nettsider:

www.fagforbundet.no

www.hkinfo.no

 

Print Friendly, PDF & Email