LO avslutter streiken i finansnæringen, etter å ha fått gjennomslag for de viktigste kravene.


– Selv om det så mørkt ut da Finansforbundet kom i mål, har vi fått til et resultat som er vesentlig bedre enn det vi ble tilbudt i meklingen, derfor avbryter vi nå streiken. Finans Norge kan ikke lenger nekte oss å tegne nye tariffavtaler, sier en fornøyd Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO.

Hun viser til at LO fikk gjennomslag for det prinsipielle kravet knyttet til opprettelse av tariffavtale. Det nyttet å streike – Våre medlemmer har streiket for viktige prinsipper. Jeg er stolt over den innsatsen de har lagt ned. De har stått rakrygget i denne konflikten. Samtidig viser dette resultatet at det nyttet å streike, legger Følsvik til.

Resultatet av streiken er at LO nå kan kreve en tariffavtale når vi organiserer minst 10 prosent av arbeidstakerne i enten hele bedriften, eller i en av bedriftens underenheter. I underavdelinger med færre enn 30 ansatte må det minimum være tre medlemmer for at vi kan kreve en tariffavtale.  

Avtalen med Finans Norge om tidligpensjonstillegget innføres for årene 2019 til 2022. Det er ansatte som er født mellom 1955 og 1960 som nå får dette tillegget.

Ansatte som tjener under 581 298,- kr. (6 G), og som slutter å jobbe når de er 62, 63 eller 64 får dette tillegget på 15 prosent av 1 G. (I 2018 utgjør 1 G 96 883,- kroner.) De får altså et årlig tillegg på 14.532,- kroner fra det året de går av, fram til de er 72 år.

Øvrige resultater
LO har ellers fått det samme resultatet som Finansforbundet fikk etter meklingen med Finans Norge. Det innebærer blant annet at:

• Det laveste lønnstrinnet på stigen heves fra 286 547,- kr. til 333 218,- kr.
• Det ble gitt et tillegg til alle på 1 prosent, men minimum 4 000,- kr. per år, gjeldende fra 1. april 2018.
• Lønnsregulativet i Sentralavtalen utvides med fire nye trinn øverst i lønnsstigen.
• Lønnsveksten for ansatte i forhandlingsområdet skal være normgivende for ledere og øvrige grupper ansatte i bedriften.
• Ansatte som er i foreldrepermisjon i minimum fem måneder skal gis minst ett lønnstrinn når de er tilbake fra permisjon.
• Der det er lokale avtaler om at en halv månedslønn ekstra utbetales i desember, blir den fra 1. januar 2019 fordelt over hele året. For de ansatte endringen gjelder, heves fastlønnen med 0,44 prosent fra samme tidspunkt.
• AFP-vedtektene endres i tråd med øvrige tariffoppgjør i vår, og sikrer AFP-rettighetene for medarbeidere som blir langvarig syke eller er oppsagt grunnet bedriftens forhold.

Finansforbundet har forpliktet seg til å inngå i et arbeid med intensjon om å fjerne lønnsregulativet. Dette vil innebære et trinnløst fastlønnssystem med kun øvre og nedre grense for lønnen.

– Vi har kjempet en kamp for rettferdighet og vunnet. Seks dager med streik har gitt oss full seier for våre krav. Takk til de streikende som har stått på dag og natt. Motiverte medlemmer har vært avgjørende for at vi vant frem, sier Jannicke Skaanes leder i LO Finans Postkom. Nå ser vi frem til å videreføre det gode samarbeidet LO har med DNB ut i resten av finansnæringen, uttaler Jannicke Skaanes leder i Postkom Finans.

Print Friendly, PDF & Email