Hovedavtalen og overenskomster

 

Helse, miljø og sikkerhet

Et trygt og godt arbeidsmiljø er et område som Postkom prioriterer. Vi samarbeider godt med Posten og vernetjenesten gjennom trepartssamarbeidet.

 

Innkluderende arbeidsliv

Posten Norge AS har sluttet seg til Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen):

 

⇒ Gå til regjeringens samleside om IA-avtalen

 

Aktuelle lover

 

⇒ Gå til Lovdata.no

 

Tariffleksikon

FriFagbevegelse.no har utarbeidet et eget leksikon hvor begreper og gangen i tariffoppgjør blir forklart.

 

⇒ Gå til FriFagbevegelses tariffleksikon