Vi ønsker å gi våre medlemmer økonomisk bidrag til utdanning, og gjennom våre stipendordninger kan Postkom-medlemmer få støtte til utdanning.

Postkoms utdanningsstipend skal være en hjelp til medlemmer som ønsker å videreutdanne seg. Stipendet deles ut etter søknad, og er ment som et ekstra tilskudd utover de rettighetene Postkoms medlemmer har i LO Stats utdanningsfond. Postkoms utdanningsfond forvaltes av landsstyret.

Hvem kan få stipend?
Dersom du har begynt, eller skal begynne å videreutdanne deg, kan du søke om stipend. Du må ha vært medlem av Postkom i minimum 1 år, og må det siste året i snitt ha jobbet minimum tilsvarende 50 % av fulltid. Medlemmer som har sluttet i bedriften på grunn av omstillinger og som i snitt har jobbet minimum tilsvarende 50 % av fulltid det siste året før de sluttet, har fortsatt søknadsrett til stipendordningen. Det kreves en egeninnsats på 2000 kroner for lengre studier og 1000 kroner for kortere studier.

Hvis du har utdanningspermisjon med lønn, kan du ikke motta utdanningsstipend fra oss.

Hvor mye kan du få i stipend?
Gjennom Postkoms utdanningsstipend kan du søke om inntil 25.000 kroner for helårsutdanning og inntil 7.500 kroner for korttidsstudie.

Beløpsstørrelsene på stipendene fra LO Stat og Postkom kan variere ut i fra hvor mange som får tildelt stipender.

Hva slags utdanning kan du ta?
Du kan søke om stipend til stort sett alle typer utdanning, men studiet eller kurset skal fortrinnsvis gi godkjente studiepoeng.  Dette kan f.eks. gjelde høyskoleutdanning, universitet, videregående skole eller fagbrev. Men vi vurderer også søknader som ikke gir godkjente studiepoeng.

Retningslinger:

 1. Søkeren må oppfylle kriteriene for LO Stats utdanningsstipend for å kunne søke om stipend gjennom Postkoms utdanningssfond.
 2. Hovedkriteriet for tildeling av stipend er at søkeren har vært medlem av Postkom i minimum 1 år.
 3. Søkeren må det siste året i snitt har jobbet minimum tilsvarende 50 % av fulltid.
 4. Medlemmer som har sluttet i bedriften på grunn av omstillinger og som i snitt har jobbet minimum tilsvarende 50 % av fulltid det siste året før de sluttet, har fortsatt søknadsrett til stipendordningen – de er unntatt fra punkt 3 i retningslinjene.
 5. Søknadsfrister er 15. februar og 1. oktober. Dette gjelder både lengre og kortere studier. Postkom må ha mottatt søknaden før studiet avsluttes.
 6. Hvert medlem kan kun få tildelt ett stipend pr. år/skoleår.
 7. Stipendet dekker utgifter inntil 25.000 kroner for lengre studier og inntil 7.500 kroner for kortere studier, utover det som dekkes gjennom LO Stats utdanningsstipend. Dersom antall søkere overstiger tilgjengelige midler så kan størrelsen på stipendene reduseres.
 8. Det kreves en egeninnsats på minimum 2000 kroner for lengre studier og 1000 kroner for kortere studier for at stipend kan innvilges.
 9. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke.
 10. Medlemmer som har utdanningspermisjon med lønn er ikke søknadsberettiget.
 11. Kurs som skal dekkes av arbeidsgiver eller offentlige finansieringsordninger dekkes ikke. 
 12. Utstyr til PC og annet datautstyr dekkes ikke.
 13. Ekstra bo- og reiseutgifter kan dekkes etter særskilt vurdering om studiet ikke finnes i nærheten av fast bosted.

Søknadsskjema utdanningsstipend fra Postkom: 

Fyll ut denne:  Søknadsskjema Postkoms utdanningsstipend

Du kan enten sende skjemaet som vedlegg til postkom@postkom.no. Merk mailen med «Stipendsøknad»

Eller skriv ut og send i posten til:
Postkom
Møllergata 10
0179 Oslo

Merk konvolutten «Stipend». 

Utdanningsstipend fra LO Stat:

Størrelsen på stipendet fra LO Stat varierer ut i fra hvor mange som søker på dette stipendet.

Klikk her for søke utdanningsstipend fra LO Stat