Postkom ble en del av Fagforbundet fra 1. januar 2020. Forsikringer og typer medlemskap videreføres inntil videre. Det vil bli informert  grundig hvis det skjer endringer.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å være med og verve nye medlemmer. Fagforbundets styrke og gjennomslagskraft ligger i hvor mange på arbeidsplassen som er medlemmer. Derfor er det viktig å verve nye medlemmer. Sammen er vi sterke!

Vi setter pris på at du hjelper oss med å bli flere, som takk for hjelpen kan du få vervepremie(r). Du skriver enten inn gaven du vil ha eller krysser av «ønsker å samle opp» i verveskjemaet

Her finner du en oversikt over vervegavene

Her kan du finne tips til gode grunner for å bli medlem. Hvorfor bli medlem?

OBS! De som hører til Fagforbundet Post og finans har noen andre ordninger enn de øvrige medlemmene inntil videre. Om du er usikker på hvilke det er så ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller medlemsenteret

Det er kun yrkesaktive som kan verves og bli medlem. Vi har forskjellig type medlemskap deriblant egne for studenter, lærlinger og unge medlemmer. Se oversikt her

Ønsker du å hente ut vervepremie? Kontakt oss på e-post: postogfinans@fagforbundet.no eller telefon: 23 06 40 00. 

Lykke til med vervingen!