Forhandlingene mellom Posten Norge og Postkom er sluttført. Oppgjøret ga en lønnsøkning på minimum 11.000 kroner til alle, bedre pensjon og ingen endringer i antall seniordager.

Foto: Morten Hansen

– Det har vært krevende forhandlinger, men vi er godt fornøyd med det endelige resultatet. En solid lønnsøkning, bedre pensjon og vi fikk stoppet arbeidsgivers krav om å fjerne seniordager, sier Gerd Øiahals 1. nestleder i Postkom.

Alle med en årslønn under 480.000 får en lønnsøkning på 11.000 kroner, de med en årslønn fra 480.000 får en lønnsøkning på 2,3 prosent. I jobbfamilien Teknisk heves samtlige ansatte med ytterligere 5000 kroner og fagbrevtillegget økes med 2000 til 14.800 kroner. Alle tilleggene gis fra 1. april. I tillegg endres lønnsramme 63 og 66 slik at alle får topplønn etter 18 års ansiennitet istedenfor 22 år. Alle tilleggene inkluderer lønnstilleggene som ble gitt i A-delen av forhandlingene.

Innskuddssatsene i pensjonsordningene endres til 5,7 % inntil 7,1 G og til 21,3 % mellom 7,1 G og 12 G med virkning fra 1. juli.

Ubekvemstillegget for arbeid i tidsrommet lørdag kl. 00.00 til søndag kl. 06.00 økes til 27 kroner fra 1. juli. Godtgjørelsen for arbeidstakere med delt dagsverk heves med 50 kroner per arbeidsdag.

Dessuten er vi enige om å avsette 3 millioner i året til kompetansetiltak som de ansatte kan søke på. Hensikten er å bidra til fremtidige omstilling- og nedbemanningsbehov.

Forhandlingsresultatet vil bli lagt ut til uravstemning, ytterligere informasjon om uravstemningen kommer senere.